Terjemahan yang bisa dilakukan

Satu masa aku berkenalan dengan seorang pastor. Katanya Tuhan yang sebenar2 Tuhan hanyalah Tuhan Israel bernama Yahweh. Dan sekiranya kita berdoa, haruslah memakai nama Yahshua ha Maschiah sebagai menggantikan nama Jesus.

Sehinggakan aku diajar agar bijak memilih Alkitab Indonesian Literal Translation yang boleh didownload daripada e-sword apps untuk mendapatkan kata nama khas Yahweh (hanya Old Testament sahaja nama itu digunakan)

Silahkanrujuk

http://www.yalensa.com/

https://bejanapelayanan.wordpress.com/2014/08/21/alkitab-versi-ilt-untuk-android/

 

Ternyata nama Elohim itu suci.

Dalam bidang penerjemahan, biasanya kita tidak boleh menerjemahkan kata nama khas seperti nama orang, tempat, dll. Akan tetapi hal ini berbeda didalam Alkitab. Nama2 pengikut Yesus diinterpretasikan menurut kaum2 tertentu.Contohnya John disebutkan Yohanes.

Setelah aku membaca dan meneliti pencerahan daripada forum Kristen  http://www.sarapanpagi.org/gereja-yang-memakai-nama-asli-tuhan-yahwe-vt4130.htmlNama Tuhan Yahwe aku merasakan kurang keliru .

Tetapi yang masih disangsikan ialah Yahwe itu dikatakan sebagai Tuhan dewa2…Justeru aku lebih senang menggunakan Elohim atau Adonai sahaja.

Kalian bagaimana?

Advertisement